Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Struktura organizacyjna
Nazwa Komórki Organizacyjnej
Imię i Nazwisko pracownika
Nr. telefonu
Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
Marzena Opalińska
0-22-755-52-37 wew.14
Sekcja
Organizacyjno-Kadrowa
kpt. mgr inż.
Hanna Malewska
0-22-755-52-37 wew.15
Sekcja Logistyczna
kpt. mgr
Małgorzata Kotyńska
0-22-755-52-37 wew.25
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
bryg. mgr inż.
Krzysztof Tryniszewski
0-22-755-52-37 wew. 22
Wydział Operacyjno-Techniczny
mł. bryg. mgr inż.
Marek Szymanek
0-22-755-52-37 wew.20
Samodzielne Stanowisko pracy d.s. Kontrolno-Rozpoznawczych
kpt. inż.
Damian Matysek
0-22-755-52-37 wew.21
Informacje


Jak do nas dojechac?