Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu

W dniu: 12.08.2015 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Grodzisku Maz. na stanowisko stażysty. Poniżejej udostępniono protokoły z III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz protokół z zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA z dnia 13.08.2015r.
Z uwagi na błąd w protokole z III etapu postępowania kwalifikacyjnego umieszczono korektę wspomnianego protokołu jak również aktualny protokół z zakończenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w JRG PSP w Grodzisku Mazowieckim

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):